Web Sajt
HIDROIZOLACIJA BAZENA ZA PLIVANJE

POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA

Polimercementna hidroizolacija se kod bazena gde je završna obrada keramika ili keramički mozaik najcešce izvodi polimercementnom hidroizolacijom.Izvodi se preko podloge od cementne košuljice (pod),odnosno cementnog maltera (zidovi) a pre završne obrade.Po potrebi,narocito kod vecih bazena,kao medjusloj postaviti staklenu mrežicu.Hidroizolacija se izvodi u dva sloja (prvi sloj nazubljenom gletericom a drugi glatkom).Prodori se obradjuju epoksidom a spojevi pod-zid,zid-zid i linije nastavka betoniranja se ojacavaju posebnom trakom.
Najcešce se,kao rezervna zaštita od procurivanja vrši ojacavanje navedenih spojeva na samoj AB konstrukciji bazena,a takodje u toj fazi vrši se  i dodatna obrada prodora

OSTALE HIDROIZOLACIJE

Hidroizolacija bazena se može izvesti i na druge načine,kao što su vodonepropusni malteri gde je završna obrada specijalna boja koja je otporna na deformacije i sastojke vode (napr.hlor),može se izvesti i završnom,dekorativnom sintetičkom folijom (uglavnom kod bazena za licnu upotrebu) itd

made by Siniša 2018