Web Sajt
INJEKTIRANJE I PREKID KAPILARNE VLAGE

INJEKTIRANJE

Injektiranje predstavlja jedan od najefikasnijih metoda sanacije prodiranja vode kroz konstrukciju jer se ovim nacinom homogenizuje ab konstrukcija i time ostvaruje vodonepropusnost.
U zavisnosti od problematike prodiranja vode (kolicine,mesta prodiranja,karaktera podloge) zavisi izbor mesta i broja posebnih elemenata (pakera) kroz koje se u konstrukciju pod pritiskom ubrizgava masa za injektiranje.
U tu svrhu,u zavisnosti takodje od konkretne situacije,koriste se materijali na bazi mikrocementa,akrila,poliuretana i epoksida,a nekad je potrebno i izvršiti kombinaciju ovih materijala.

PREKID KAPILARNE VLAGE

Zidovi od kamena i opeke su vrlo cesto „meta“ napada kapilarne vlage.Ova pojava se javlja kada ovi zidovi u jednom svom delu dodju u dodir sa vlagom i time nastaju uslovi za kapilarno penjanje vlage kroz vezivni materijal,koja potom izaziva oštecenja svega što se nalazi na i u zidu i takodje utice na znatno povecanje vlage u vazduhu u tom prostoru.
Problem se rešava „presecanjem“ ovog kapilarnog penjanja iznad mesta gde se sigurno ne može javiti uzrok vlažanja,odnosno inicijalno vlaženje.
„Presecanje“ se ogleda u formiranju horizontalne barijere po celoj širini zida koja je u osnovi vodonepropusna.
Barijera može biti mehanicka ( hidroizolacione trake i metalne trake ) kad se vrši i mehanicko presecanje zida da bi se barijera umetnula
Barijera se može formirati i hemijskim putem kada se u izbušene rupe u zidu ubrizgava masa koja naknadno hemijskim putem formira skramu celom širinom zida
Kapilarna vlaga se može odstranjivati i elektrohemijskim putem ali to nije jednokratni postupak vec je potreban konstantan tretman
made by Siniša 2018