Web Sajt
HIDROIZOLACIJA REZERVOARA

Vrsta hidroizolacije koja ce se primeniti u nekom rezervoaru zavisi od namene rezervoara I hemijske agresivnosti tečnosti koja ce biti prisutna u rezervoaru za vreme eksploatacije.
Kod rezervoara gde je tecnost hemijski neutralna,mogu se primeniti klasicne hidroizolacije koje se koriste I druge svrhe ( polimercementne hidroizalacije,hidroizolacije sintetickim membranama pa i hidroizolacije bitumenskim membranama)
Kod rezervoara gde tecnost ima hemijsku agresiju,mogu se primeniti sinteticke membrane koje su otporne na tu vrstu agresije,a vrlo cesto se primenjuju hidroizolacije koje su izuzetno otporne na hemijsku agresiju (epoksidni,poliuretanski I dr.premazi I nanosi).

made by Siniša 2018